fbpx

“Бацила је све низ ријеку…”

Изузимамо све свесне и савесне људе из ове приче. Таквих је занемарљив проценат од ионако малог броја људи у нашој општини, па и држави. Разумеће.

Мало нас је, ал’ смо…
Не бринемо се за нашу околину као да после нас неће бити људи. Где год стигнемо бацамо отпад. Деца бацају омоте од ужина поред корпе за смеће, чак и кад корпе постоје. Омладинци остављају иза себе где стигну конзерве, флаше, разну амбалажу, а често и коришћене шприцеве. Одрасли највише воле реке и потоке. У рекама заврши, са сеоских подручја, сав отпад, док у градском подручју, тај пут је мало обилазан, али са истим исходом. Контејнери служе за свакојаки отпад, свест грађана је толико ниска да без образа и стида трпају у контејнере свашта. Комуналне службе се праве паметне, бирикају и остављају стрвољ иза себе, као да их се то не тиче.

Prepuni kontejner
Image by RitaE from Pixabay
О електронском и елекетричном отпаду (ЕЕО) тек нико не говори. То је васељенска тема. “То мора да се реши на државном нивоу.”
Elektronski otpad
Image by Thomas B. from Pixabay

Док држава не реши:

“Баци то у контејнер!”
“Терај то у Годовик”
“Истовари то негде крај Скрапежа!”

Нема свести од опасности. Нема ничега. Избаци из свог дворишта и ти си педантан домаћин. Решио проблем.
Да ли сте свесни колико електронског и електричног отпада има у једној општини? Свака кућа има ЕЕ отпада бар за пола контејнера.

(У Србији се годишње генерише 12 хиљада тона и 30 хиљада комада те врсте отпада.)
Smetlište
Image by vkingxl from Pixabay
Општинска управа се прави мртва. Њих је народ изабрао да завршавају послове у своју корист, каква комунална предузећа, каква животна средина, то се њих не тиче. У својим редовима, на високој позицији имају и дипломираног информатичара, који је могао почети решавати проблем ЕЕ отпада, али је презаузет куповином и опремањем станова солидарности.

Предлажемо Општинској управи да се позабави проблемом одлагања ЕЕ отпада. Може и преко ЈКП Наш дом, не правимо питање. Да набаве контејнере за електронски отпад, закључе уговор са овлашћеном фирмом о преузимању тог отпада и помере нашу општину бар корак ка развијеним општинама. Али без процената, било личних, било страначких.

Ево, из сентименталних разлога, дајемо пример једног Божића и синова из једне Омољице. Све доступно на Интернету:

БиС рециклажни центар

Услед непостојања организоване сакупљачке мреже од стране државе, грађани су принуђени да свој ЕЕ отпад одложе заједно са комуналаним отпадом. Свесни опасности такве праксе по животну средину, улажемо изузетан напор да кроз низ акција у градовима Србије поставимо специјални контејнер, којим дајемо шансу грађанима да предају свој ЕЕ отпад на рециклажу и тако допринесу одрживом развоју.

Са циљем едукације грађана и правних лица, определили смо се да информишемо јавност о разним темама из области заштите животне средине. Базирамо се на едукукацији о електронском и електричном отпаду, његовој штетности и неопходности адекватног одлагања на рециклажни центар.

Штетност ЕЕ отпада

Поред тога што ЕЕ отпад представља отпад са најбржим трендом раста у свету и код нас, уједно представља и проблем по животну средину због присустве штетних материја као што су олово, кадијум, баријум, жива, арсен и др.

Олово узрокује оштећење централног и периферног нервног система, кардиоваскуларног система, бубрега и репродуктивних органа. Налази се у мониторима и штампаним плочама.

Кадијум има канцерогено дејство, оштећује бубреге, изазива анемију и болести костију. Налази се у разним чиповима, а такође је и стабилизатор за пластику.

Берилијум се због својих својстава користи у матичним плочама. Класификован је као канцероген, јер узрокује рак плућа.

Жива може прузроковати оштећења разних органа, укључујући мозак и бубреге. Најопасније је загађење воде живом која се лако таложи у живим организмима кроз ланац исхране, најчешће преко рибе. Процењује се да се 22% светске потрошње живе користи у електронској опреми. Корисити се у ЛЦД екранима, мобилним уређајима, термостатима и др.

Хексавалентни хром користи се у заштити од корозије. Лако се апсорбује у ћелијама и може узроковати оштећења ДНК.

Делатност рециклажног центра

БиС рециклажни центар је сертификован рециклажни центар за електронски и електрични отпад и флуоресцентне цеви, који уз примену искустава европских рециклажних центара, нуди комплетну услугу компанијама, организацијама и физичким лицима која желе да на правилан начин одложе расходовану електронску и електричну опрему.

Клијентима омогућавамо следеће услуге:

Врсте отпада од електронских и електричних производа које се складиште и третирају, разврстане су у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС број 99/10).

Предметни отпад разврстан је у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10) и то:

Опасан отпад:

13 02 08* Остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

14 06 01* Хлорофлуороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ

16 02 09* Трансформатори и кондензатори који садрже ПЦБ

16 02 10* Одбачена опрема која садржи или је контаминирана са ПЦБ, другачија од оне наведене у 16 02 09

16 02 11* Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике, ХЦФЦ, ХФЦ

16 02 13* Одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачије од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12

16 02 15* Опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме

16 06 01* Оловне батерије

16 06 02* Батерије од никл-кадмијума

16 06 03* Батерије које садрже живу

19 02 09* Чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце

19 02 11* Остали отпади који садрже опасне супстанце

19 12 06* Дрво које садржи опасне супстанце

19 12 11* Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садржи опасне супстанце

20 01 21* Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу

20 01 23* Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводнике

20 01 33* Батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије

20 01 35* Одбачена електрична и електронска опрема другачија опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте

20 01 37* Дрво које садржи опасне супстанце

Неопасан отпад:

08 03 18 Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

08 03 99 Отпади који нису другачије специфицирани

12 01 05 Обрада пластике

15 01 01 Папирна и картонска амбалажа

15 01 02 Пластична амбалажа

15 01 03 Дрвена амбалажа

15 01 04 Метална амбалажа

15 01 06 Мешана амбалажа

15 01 07 Стаклена амбалажа

15 01 09 Текстилна амбалажа

16 02 14 Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 16 Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

16 06 04 Алкалне батерије

16 06 05 Друге батерије и акумулатори

17 01 01 Бетон

17 06 04 Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03

19 02 03 Претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада

19 02 10 Сагорљиви отпади другачији од оних наведених и 19 02 08 и 19 02 09

19 02 99 Отпади који нису другачије специфицирани

19 12 01 Папир и картон

19 12 02 Метали који садрже гвожђе

19 12 03 Обојени метали

19 12 04 Пластика и гума

19 12 05 Стакло

19 12 07 Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 12 Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

20 01 01 Папир и картон

20 01 02 Стакло

20 01 34 Батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 36 Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

20 01 38 Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39 Пластика

20 01 40 Метали

20 01 99 Остале фракције које нису другачије специфициране

20 03 07 Кабасти отпад

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.