fbpx

МНОГО БАБИЦА – КИЛАВА ДЕЦА или како ЈКП „Наш дом“ наплаћује паркинг карте

Након недавног хапшења директора Развојне агенције због постојања основа сумње да је извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја, подсетили смо се злоупотреба у наведеном јавном предузећу на које је Иницијатива за Пожегу својевремено указивала. Иако су светла позорнице усмерена ка „Развојоној агенцији“ не би било фер да занемаримо и остала локална јавна предузећа и њихово пословање. Једно од њих је ЈКП „Наш дом“ Пожега.

Док са нестрпљењем очекујемо достављање података о финансијском пословању ЈКП „Наш дом“ у претходном периоду, како бисмо утврдили да ли је ово јавно предузеће у стању да „само себе финансира“, посветићемо се једној теми која се тиче великог броја наших суграђана – принудне наплате неплаћених паркинг карата.

Zahtev za Parking servis

Zahtev za Parking servis

 

Почетком ове године на адресу великог броја наших суграђана стигла је „честитка“ упућена од стране ЈКП „Наш дом“ преко надлежних јавних извршитеља. Наши суграђани су били шокирани када су схватили да им је на адресу стигло решење извршитеља, којим им се налаже да у року од 8 дана од дана пријема решења на рачун ЈКП „Наш дом“ исплате новчани износ од 550,00 динара на име неплаћене доплатне паркинг карте, као и трошкове извршног поступка у износу од 10.500,00 динара (6.000,00 динара на име састава предлога за извршење од стране адвоката и 4.500,00 динара на име трошкова насталих пред јавним извршитељем).

Дакле, за неплаћену доплатну паркинг карту која износи 500,00 динара, сада су морали да издвоје 20 пута већи новчани износ, уколико не желе да им извршитељ наведени износ одбије од пензије или зараде.

Изненађени грађанин би са овим решењем отишао у ЈКП „Наш дом“ како би се распитао о каквом дуговању је реч. Тамо би га службеници запослени у овом јавном предузећу обавестили да има дуг за неплаћену доплатну паркинг карту од пре годину дана, те да су због тога покренули поступак принудне наплате наведеног потраживања.

Када би неупућени грађанин упитао службеника ЈКП „Наш дом“ шта је то доплатна паркинг карта, добио би одговор да је то карта која се издаје када контролор затекне паркирано возило без уредно плаћене паркинг карте, те да исту након штампања прикачи на ветробранско стакло возила, па се тако прикачена карта сматра „уредно достављеном“. Узалуд се грађанин жалио да никакву карту није затекао на свом ветробранском стаклу, нити је на било који други начин био обавештен о свом дугу. Ствар је свршена.

Поједини грађани су у исто време примили опомену издату од стране ЈКП „Наш дом“ у којој се позивају да у року од 8 дана од дана пријема опомене на рачун комуналног предузећа исплате новчани износ од 550,00 динара на име неплаћене доплатне пракинг карте и трошкова издавања опомене. Савесни грађанин би у остављеном року уплатио наведени износ и доказ о уплати би покушао доставити ЈКП „Наш дом“.

Међутим, када би се са доказом о уплати појавио у просторијама Паркинг сервиса како би уплата била евидентирана, а доплатна паркинг карта сторнирана, ту би га дочекао одговор да је предлог за извршење ради намирења тог дуга већ послат од стране адвоката и да они ту ништа више не могу учинити, те да једино преостаје да сачекају доношење решења о извршењу. Треба ли поново напоменути да су приговори грађана да су поступили у складу са опоменом и блаовремено уплатили дуговани износ били узалудни.

Нико не спори право сваког повериоца, па и ЈКП „Наш дом“, да своје потраживање намири. Међутим, у том случају поверилац, односно ЈКП „Наш дом“ требало да се поштује процедуре прописане Одлуком о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Пожега“ бр. 11/16).

Наиме, наведеном одлуком је управљање јавним паркиралиштима на територији општине Пожега поверено ЈКП „Наш дом“, па је регулисан и начин управљања јавним паркиралиштима од стране овог комуналног предузећа. Међу питањима која су регулисана је и питање наплате паркинг карата.

Наведеном одлуком је прописано да ће кориснику јавног паркиралишта за кога је приликом контроле утврђено да не поседује уплаћену карту, бити издата доплатна паркинг карта, која ће му бити прибијена на ветробранско стакло, те да се сматра да му је на тај начин уредно достављена.

Међутим, причвршћивање доплатне паркинг карте на предње ветробранско стакло само по себи не представља несумњив доказ да је кориснику јавног паркиралишта иста заиста и уручена, тј. да је он о својој обавези на несумњив начин обавештен. Могуће је да доплатна паркинг карта која је причвршћена на предње ветробранско стакло услед дејства ветра, кише или других спољних фактора буде уклоњена са возила или да је неко од случајних пролазника, нарочито деца, уклони са возила, тако да постоји велика вероватноћа да корисник паркиралишта не затекне доплатну паркинг карту причвршћену за предње ветробранско стакло.

Из тог разлога је Одлуком о јавним паркиралиштима предвиђена обавеза ЈКП „Наш дом“, као јавног предузећа коме је поверено управљање јавним паркиралиштима, да пре покретања судског поступка кориснику јавних паркиралишта достави опомену, како би корисник на несумњив начин био обавештен о својој обавези. Тек уколико у року од 8 дана од дана пријема опомене не измири своју обавезу, ЈКП „Наш дом“ може надлежном суду поднети захтев за покретање поступка за принудну наплату обавезе плаћања доплатне паркинг карте и опомене.
Међутим, ЈКП „Наш дом“ у највећем броју случајева није испоштовао процедуру прописану одлуком о јавним паркиралиштима и корисницима јавних паркиралишта пре утужења није доставио опомену, или је у појединим случајевима послао опомену, али је пре истека рока за испуњење обавезе покретао поступак принудне наплате доплатне паркинг карте.

Да ли је у питању нечији немар, нестручност или намера да се од грађана на преваран начин исходује наплата спорног потраживања, остаје да се види. У сваком случају, оваквим поступањем грађани су несумњиво оштећени за износ трошкова извршног поступка који су се могли избећи, само да су грађани о свом дуговању били благовремено обавештени.

Да ствар буде гора, целокупан систем наплате се не налази искључиво у рукама ЈКП „Наш дом“, већ је део послова поверен и другим субјектима. Наиме, састављање и слање опомена пред утужење је поверено једној приватној фирми из Новог Сада, а састављање предлога за извршење је поверено једном адвокату из Ниша.

То у пракси овако функционише: ЈКП „Наш дом“ од ПС Пожега прибавља податке о возилу и његовом власнику. Те податке, заједно са подацима из својих пословних књига доставља фирми из Новог Сада која саставља опомену и исту шаље на адресу корисника паркиралишта. Та фирма нашем комуналном предузећу враћа опомену и доказ о уручењу исте. ЈКП „Наш дом“ потом целокупну документацију доставља адвокату из Ниша који саставља предлог за извршење и исти шаље надлежном јавном извршитељу.

Поставља се питање да ли је било нужно успоставити овако компликован и крајње непрактичан систем наплате доплатних паркинг карата? Зашто ЈКП „Наш дом“, када већ поседује све потребне податке, сам не саставља опомену пред утужење и исту преко поште (која се налази 100 метара даље) не шаље корисницима који су махом људи који живе у Пожеги и околним местима?

Зашто је потребно за ту сврху ангажовати фирму из Новог Сада? Због чега је за састављање предлога за извршење потрбно ангажовати адвоката (и то чак из Ниша) ради састављања предлога за извршење и на тај начин стварати додатни трошак грађанима у износу од 6.000,00 динара, колико износи састав предлога за извршење од стране адвоаката? Зар правници запослени у ЈКП „Наш дом“ нису у стању да саставе предлог за извршење?

Узалуд ми тражимо рационалне разлоге за овакву одлуку. Не постоје. Читав систем је осмишљен тако да се појединци блиски владајућој гарнитури обогате на рачун грађана. Тако свој део колача морају узети фирма која шаље опомене, адвокати који састављају предоге за извршење…

У таквом накарадном систему се нужно јављају грешке. Неко је у том систему озбиљно заказао, па су на крају претходне године у пожешком Паркинг сервису утврдили да имају доста велики број ненаплаћених доплатних карата. Како се ближио крај године, решили су да за све доплатне карте чија наплата ускоро застарева покрену поступак принудне наплате, без обзира на то да ли је претходно испоштована процедура предвиђена Одлуком о јавним паркиралиштима.

Адвокату из Ниша су доставили податке о издатим доплатним картама, предлози за извршење су пуштени без обзира на то да ли је претходно послата опомена, да ли је протекао рок за испуњење обавезе. Дешавало се чак да је предлог за извршење послат након што је већ улплаћен износ наведен у опомени. Настао је потпуни хаос који је довео до горе поменутог резултата.

Имајући у виду катастрофалне последице оваквог система наплате доплатних паркинг карата, Иницијатива за Пожегу подноси захтев да ЈКП „Наш дом“ раскине уговор закључен са фирмом из Новог Сада којој је поверен посао састављања опомене за неплаћену доплатну паркинг карту, као и раскид уговора о пружању адвокатских услуга закљученог са адвокатом из Ниша, којим му је поверен посао састављања предлога за извршење ради наплате неплаћених доплатних паркинг карата.

Сматрамо да све наведене послове може обављати ЈКП „Наш дом“, као јавно предузеће коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима.
Позивамо грађане да нам се придруже у наведеним захтевима.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.

Изборник