fbpx

Развојна агенција или развојни криминал?

Све је почело 25. фебруара 2013. године када је СО Пожега на својој седници донела одлуку о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Пожега“, са статусом непрофитне организације. Оснивачки капитал 50.000,00 динара пребачених са буџета. Већ 29. марта 2013. године Надзорни одбор (три члана са одговарајућом накнадом за рад) одустаје од статуса непрофитне организације и Статутом утврђује да предузеће послује „по тржишним вредностима“ са све расподелом добити или губитком, који ће, ако га има, санирати оснивач!

13.октобра 2016. године на 4. седници, СО Пожега усваја ребаланс буџета са повећањем субвенција за ОСА за 9.000.000,00 динара и доноси Одлуку да се ОСА преименује у „Развојна агенција Пожега“ (оснивачки капитал 100.000,00 динара).

Од тада, Развојна агенција, „субвенције за јавна нефинансијска предузећа“  редовно добија, у почетку под  шифром „социјално становање“!
На 5.седници СО (22.12.2016.) усваја се буџет за 2017. годину са субвенцијом за Развојну агенцију од 24.000.000,00 динара. На истој седници Развојна агенција подноси захтев за сагласност на позајмицу на период од две године и добија фантастичних 50.000.000,00 динара. (25.000.000, 00 динара за извођење радова и 25.000.000,00 динара да се нађе, да се не комликује живот или званично „резервисана средства за смањење фактора ризика у наредном периоду“).
Субвенције са 9. седнице 24.8.2017:
– Уређење водотокова 13.000.000,00 динара
– Изградња планских докумената 6.000.000,00 динара
– Стамбена изградња 24.000.000,00 динара
– Текући расходи 4.000.000,00 динара
Субвенције са 12. седнице 21.12.2017:
– Изградња парка Борјак 20.000.000,00 динара
– Израда планско – техничке документације 3.000.000,00 динара
– Геодетске услуге и снимање водотокова и инфраструктуре 5.000.000,00 динара
– Текући расходи 5.000.000,00 динара
– Пројектовање капиталних инвестиција 10.000.000,00 динара

На свакој седници СО Пожега усвајају се разне допуне, ребаланси, измене буџета, да се не зна поуздано колико милиона је тачно од свега овога пренето Развојној агенцији. Није важно, сигурно смо нешто превидели. Кога брига, милион тамо милион овамо. Сви одборници владајуће странке и њених коалиционих партнера су гласали за ове одлуке. Нико се није запитао где је ту јавни интерес и зашто се оволика средства дају на управљање Развојној агенцији (читати једном човеку, који се покрива одлукама Надзорног одбора и Скупштине општине). Нико није нашао за сходно да здраворазумски пита – од када се буџет користи за изградњу станова?! Социјална давања? Не будимо неозбиљни.

Велике планове је доносила Развојна агенција. Чега год су се сетили убацили су у план, који је гарантовао добар дил. Поред рушења Старе пекаре, изградње разнобојне зграде, јавне гараже и пословног објектића на Старој аутобуској станици, парка Борјак, убацили су и водотокове. Претпоставља се због добре сарадње са садашњим замеником председнице СО поштованим господином Стевом Јешићем, са својим предузећем Сило Јешић Д.О.О. Годовик. Када се показао добар за рушење Старе пекаре (пардон, није је срушио целу, договорили се да пробају да легализују један део), онда се показао и добрим за чишћење канала по околним селима после поплава, „да помогне овом напаћеном народу“. Са наплатом извршених радова, наравно. Поред поштованог господина Стева Јешића изузетним сарадником показао се и власник Урбанпројекта а.д. Чачак, господин Андреја Андрић. Маг. Шта Развојна агенција помисли, па се предомисли, па промени, Урбанпројект испројектује, препројектује, поново пројектује, упакује и направи лепе слике будућих објеката. За силне новце. По бар три пута вишој цени пројектовања по квадрату, јер треба подмирити и реалне трошкове пројектовања и власника Урбанпројекта и директора Развојне агенције.

Генијалну идеју уништавања „плућа“ града – једног и јединог Борјака, Иницијатива за Пожегу је благовремено осујетила, па тај део новца није пребачен са буџета, али планови за тај пројекат још се провлаче у Плановима рада Развојне агенције. Нада последња умире.

Да се концентришемо на зграду/зграде у Трећем реону.

Потписују Општина Пожега и Развојна агенција (Милан Божић и Славко Добрић) Уговор о финансирању изградње објеката: разнобојна зграда – стамбено пословни објекат Пр+4, зграда поред разнобојне зграде – пословни објекат Пр+2 и гаража на три нивоа са 60 паркинг места. Општина Пожега даје земљиште и новац, а Развојна агенција даје новац од продатих станова. И све по пројектима Урбанпројекта. Зову се инвеститор – Општина и финансијер – Развојна агенција. Негде постоји неки члан закона да Општина не може бити инвеститор? Каква је разлика? Зашто на табли испред разнобојне зграде пише да је Развојна агенција инвеститор? Небитно. Финансијер (Славко Добрић) овлашћен је по овом уговору да „по свом избору, може вршити исплату накнаде извођачу радова или испоручиоцу добара – грађевинског материјала, у новцу, или додељивање непокретности у изградњи…“, као и „… има право да самостално закључи уговор са извођачем радова…“. Општини Пожега припада мала зграда Пр+2 цела, а у разнобојној згради локал у приземљу површине 44,05 m2, локал у приземљу површине 30,57 m2, стан на трећем спрату површине 33,07 m2, стан на четвртом спрату површине 61,10 m2 и четири гаражна места. Развојној агенцији припада остатак разнобојне зграде и 54 паркинг места. Па онда пише у уговору: „ Свака уговорна страна има право да самостално располаже непокретностима које им припадају… па исте може самостално отуђивати већ у току изградње…“. За нека два стана се прича да су купили Зорица Митровић и Милинко Митровић? Машала! Јавни интерес? Свашта. Постоји ли јавни правобранилац у нашој општини? Постоје ли одборници? Постоји ли морал?

Зидање Скадра почело је озбиљно. Изненадио се први човек Развојне агенције припремним радњама за изградњу разнобојне зграде. Па то мора да се измени и допуни План генералне регулације, па то мора да се уради топографски план, па то мора да се препарцелише, па као врхунац безобразлука мора да се добије Грађевинска дозвола. А, да, постоје и накнаде за градско грађевинско земљиште за изградњу нових објеката (ма, нее, то се не плаћа, Општина је инвеститор, ослобођена плаћања те накнаде). У целој тој гужви, првог човека Развојне агенције одвукоше од овако битног посла да решава деценијске проблеме – Будимку и Напредак. Знамо колико успешно. Чега се дохвати, то процвета. А новчаник све дебљи.

Коначно 31.3.2017. године добија се Грађевинска дозвола за изградњу објекта Пр+4. Обратите пажњу – приземље и 4 спрата. Са предрачунском вредношћу 127.918.150,00 динара. Рокови за почетак радова давно пробијени. Оправдано, из горе наведених разлога.

Сад почиње најважније: извођење радова. Пројектант Урбанпројект је „мала маца“ за извођача радова. У извођењу су паре! – стара народна изрека. Како се изабрао извођач радова можда и сазнамо. Некад. Иницијатива за Пожегу тражила је Информацију од јавног значаја од Развојне агенције и Општине Пожега – спроведену јавну набавку и избор извођача. Нема одговора. У сваком случају, Гранит плус д.о.о. Ужице, одговорно лице Владимир Борисављевић, је извођач радова. Удружен са Standard Invest Group Д.О.О. Београд. Вредност радова: 91.918.651,70 динара.
Одмах у Уговору о извођењу између Развојне агенције и предузећа Гранит плус пише да ће се изменити Грађевинска дозвола и да ће извођач радова постати суфинансијер? И да ће Развојна агенција сукцесивно преносити на извођача право својине?

Крајем марта 2017. године добијена је Грађевинска дозвола за Пр+4, али се исте године темељи већ фундирају са изменама темељних стопа за изградњу Пр+6. Одлучио Надзорни одбор „због великог интересовања купаца“. Још два спрата! Негде у свету постоје грађевински инспектори. Круже приче да они проверавају радове, налажу обуставу радова, налажу рушење … Тога код нас нема. Код нас Јавно предузеће свесно гради нелегални објекат, уз ниподаштавање инвеститорових стручних служби – ма, морају они издати нову грађевинску дозволу, где ћемо рушити два спрата зграде? О трошковима неколико пута препројектовања, о давању станова извођачу радова, о јавном интересу брине први човек Развојне агенције. У складу са својим овлашћењима. И похлепом.

  1. године још једно предомишљање. Неће се правити гаража, него паркинг на другом месту. И неће бити она друга зграда пословни објекат Пр+2 него Пр+4. И биће котларница на гас на последњој, петој, значи још једној етажи. Котларница за оба објекта и вртић Пчелица. И да се направи улица и пешачка стаза. Урбанпројект прати.
  2. године се дефинитивно одлучило: биће разнобојна зграда Пр+5+Пк (упс, пише негде у досадним правилницима да зграда преко пет спратова мора да има лифт?) . Биће зграда поред разнобојне зграде Пр+5 (на 5. спрату котларница на гас). И биће гаража на три нивоа, ипак. Мала зграда ће да буде готова до јуна 2019. А, разнобојна ће имати употребну дозволу у јуну 2020. То што је урбанизам одбио да изда измењену грађевинску дозволу са суинвеститорством извођача радова и што није издата ни грађевинска дозвола за пети и шести спрат, ни грађевинска дозвола за другу зграду, нема никакве везе. Иначе, лепа сарадња краси првог човека Развојне агенције. Господин Славољуб Богићевић је надзорни орган над изградњом разнобојне зграде, али он добија и да ради Идејни пројекат разнобојне зграде са још два спрата преко свог предузећа Прометеј Ариље. Да се није Урбанпројект наљутио? Или је са Прометејем бржа, боља и јача сарадња? И све се анексира уговором о финансирању зграде између Општине Пожега и Развојне агенције. Све покривено. Уговарају се нови рокови, не вреди их помињати, сви су пробијени. Мењају се чланови у корист Развојне агенције, биће више квадрата на продају. Могу се додељивати станови извођачу и било коме другом на име потраживања. А оно што припада општини остаје исто, само она два станчића ће бити „кључ у руке“ а не без подова и купатила. И онај мањи је порастао на 56,82 m2. И, да. Развојна агенција да уплати Општини Пожега 50 милиона из два пута. Или да претвори у станове нелегално поткровље разнобојне зграде и преда их Општини. Јавни правобранилац даје позитивно мишљење на Анекс уговора. Дивно!
Заиста је тешко испратити шта се све одлучивало, мењало, поново одлучивало и потписивало. Али, није реализовано ништа од наведеног. Сви видимо изглед разнобојне зграде. Јавна је тајна да је извођачу припало 70% станова.

Последњи Извештај Развојне агенције своди се на: „Планирана активност НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА, због недостатка финансијских средстава из буџета“. Ах, ти ребаланси буџета. Имало се пречих послова.

Да будемо поштени, има ту и ситне добити предузећа. Од силних уложених милиона, добит буде око 2 милиона годишње, па се додели мало оснивачу, мало спортистима, мало месним заједницама, а мало за награде директору и запосленима у јавном предузећу – одлучи Надзорни одбор. По правди и слободном мишљењу. Одокативно. Иначе, чланови Надзорног одбора су: Јован Дамљановић, Милорад Миловановић и Ивана Брадоњић.

Ако сви поштено радимо и плаћамо порез, наравно да је у реду да из буџета новац иде на изградњу и одржавање објеката од јавног значаја у складу са законима ове државе, али никако није у реду да новац из буџета буде предат на слободно располагање једном човеку, ма ко он био. Ко су купци станова? Који је јавни интерес? Да ли су чули за морал људи који су изабрани да представљају грађане и раде искључиво у интересу тих грађана, а не у сопственом интересу?

Заједнички садржалац свих наведених активности је именом и презименом: СЛАВКО ДОБРИЋ.

Не знамо на ком ће колосеку завршити „локомотива“ како сами називају Развојну агенцију, али машиновођа вози, преко Краљева, право у Пожаревац.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.

Изборник