fbpx

СТИГАО ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ!

Поступајући по нашем захтеву од дана 12.04.2021. године, Министарство рударства и енергетике нам је доставило документацију у вези са планираним геолошким истраживањима литијума на територији општина Пожега и Косјерић.

Уз пропратни акт достављена нам је документација коју је носилац истраживања доставио уз захтев за геолошка истраживања, као и Решење Министарства.

Међутим, Министарство није у потпуности поступило по нашем захтеву и није нам доставило сву тражену документацију.

Најпре, није нам достављен цео Пројекат геолошких истраживања, већ само уводни део, уз оправдање да је реч о власништву инвеститора и пословној тајни носиоца истраживања, те да је дозвољен само увид у просторијама Министарства.

Ми сматрамо да наведени пројекат никако не може представљати пословну тајну, јер је реч о документу који садржи информације од јавног значаја, те ће Иницијатива за Пожегу поднети жалбу поверенику за информације од јавног значаја са захтевом да Министарству наложи достављање наведеног пројекта.

Такође, нису нам достављени докази да носилац геолошких истраживања, лице које је израдило пројекат и надзорни орган испуњавају услове прописане чл. 22 Закона о рударству и геолошким истраживањима:

– пре свега у погледу потребних лиценци;

– доказ да нема неизмирене обавезе по основу: јавних прихода, јавних давања у вези ранијих истраживања или експлоатације, незаконитог истраживања, односно незаконите експлоатације, као и неиспуњене обавезе у вези санације и заштите животне средине и културних добара и добара која уживају претходну заштиту;

– доказ да је обезбедио потребна финансијска средства за извођење одобрених геолошких истраживања,

па ће Иницијатива и из тог разлога поднети жалбу Поверенику, те ће и поновити захтев за достављање наведених доказа.

Истичемо да се из достављене документације може утврдити да су од стране Завода за заштиту природе и Завода за заштиту споменика културе предвиђена озбиљна ограничења којих је носилац истраживања обавезан да се придржава.

Уколико се не би придржавао наведених ограничења, то би био основ за укидање решења о одобрењу геолошких истраживања.

Представници Иницијативе за Пожегу ће у наредном периоду у просторијама Министарства извршити увид у достављену документацију, те позивамо стручну и заинтересовану јавност да нам се у тој активности придружи, те да Министарству поднесе захтев за увид у Пројекат геолошких истраживања.

Још једном подсећамо да се без сагласности власника не могу вршити истражни радови на њиховим парцелама.

Погледајте комплетну документацију:

 1. Пропратни акт
 2. Пројекат – Jadar Lithium – Добрињски басен
 3. Решење – заштита споменика културе – Добриња
 4. Информација о локацији
 5. Потврда о техничкој контроли
 6. Завод за заштиту природе – Добриња
 7. Захтев
 8. Решење Jadar Lithium 310-02-1923

 

П.С. Оно што је (на основу документације која нам је достављена) такође евидентно, јесте и чињеница да је Општинска управа Пожега знала још крајем новембра 2020. године за предстојеће истраживање, али није нашла за сходно да обавести грађане.

1 коментар. Leave new

 • Izveštaj Zavoda za zaštitu prirode je nepotpun. Ne pominju se strogo zaštićene vrste vodozemaca i gmizavaca. Njih izvođenje ovakvih radova i narušavanje staništa ugrožava možda i više nego ptice. Nisu pomenuti ni dnevni leptiri niti sisari.

  Одговори

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.