fbpx

VOX POPULI – Анкета о актуелностима и раду Иницијативе за Пожегу – Август, 2021.

О анкети
Истраживање је вршено у периоду од 26. јула до 9. августа путем онлајн упитника састављеног од 22 питања. Узорак обухвата 102 пратиоца рада Иницијативе за Пожегу[1], а позив је објављен на фејсбук страници Иницијативе и путем мејлинг листе. Анкета је била анонимна и обухватала је углавном становнике општине Пожега и симпатизере Иницијативе, али и друге заинтересоване грађане. Питања су била затвореног типа (на заокруживање), уз могућност дописивања одговора у одређеном броју случајева.

Овогодишњи фокус био је на оцењивању појединачних елемената живота у Пожеги, као и на нешто истанчаније процењивање рада Иницијативе за Пожегу.

Информације о узорку:

Пол: 53,5% мушки и 46,5% женски.

Место становања: град 69%, приградско насеље 12% и село 18%.

Године: од 18 до 29 година 14%, од 30 до 49 година 62%, од 50 до 65 година 18% и од 66 година и више – 6%.

 

Највећи изазови за Србију и Пожегу

Убедљиво најзначајнији проблем у Србији су, према мишљењу испитаника, корупција, непотизам и страначко запошљавање (61%). Око четвртине испитаника навело је нестручну власт, а значајно је мање оних који као кључни проблем виде економски стандард и незапосленост (4%). Упркос томе што тај одговор није понуђен, 6% испитаника је дописивало да све наведено виде као горући проблем. У поређењу са истраживањем које је Иницијатива за Пожегу спровела у октобру 2020. године, чешће су навођени корупција, непотизам и страначко запошљавање, као и нестручност власти, а ређе економија, школство и здравство. Сада је, за разлику од прошле године, уочљиво и да одређени (мада мали) проценат испитаника наводи и екологију као највећи проблем у Србији.

Графикон 1 – Шта је, по Вама, највећи проблем у Србији? (%)

 

Као највећи проблем у Пожеги су такође истакнути корупција, непотизам и страначко запошљавање (44%), а проценти су ове године готово идентични прошлогодишњем истраживању. Са друге стране, нешто је више оних који су истакли нестручност власти (38% наспрам прошлогодишњих 33%), а овогодишње истраживање показује и да је одређени број испитаника (6%) постао посебно забринут за стање животне средине у општини Пожега. И у Пожеги су горенаведени проблеми чешће навођени од саме економије.

 

 

Графикон 2 – Шта је, по Вама, највећи проблем у Пожеги? (%)

Посебно актуелно питање у општини Пожега постала су геолошка истраживања рударске компаније која испитује присуство литијума. Након што је Иницијатива за Пожегу открила и обавестила јавност да је општина издала дозволу за геолошка истраживања, јавност је постала узнемирена. Шта о геолошким истраживањима и потенцијалном руднику мисле пратиоци рада Иницијативе за Пожегу? Убедљиво је највише оних који сматрају да и истраживања и рудник треба спречити (88%). Поред тога, сваки десети испитаник сматра да геолошка истраживања треба допустити, па накнадно донети одлуку о самом руднику, а преосталих 2% је навело да не зна, односно да не може да процени. Ниједан испитаник није навео да у овом тренутку подржава и истраживања и изградњу рудника.

 

Графикон 3 – Какав је Ваш однос према геолошким истраживањима у пожешким селима и потенцијалној изградњи рудника литијума? (%)

Квалитет живота у Пожеги

Нови сет питања је убачен у овогодишње истраживање – испитаници су школским оценама од 1 до 5 оцењивали појединачне елементе живота у Пожеги, као што су комуналне услуге, инфраструктура, животни стандард и друго. У табели 1 се могу пронаћи просечне оцене за сваки од оцењиваних елемената. Уопштено гледано, сваки појединачни елемент је врло ниско оцењен. Упоредно гледано, одржавање града од стране ЈКП Наш дом је добио највећу просечну оцену од свега 2,12, док је најнижу оцену добио квалитет сеоских путева – 1,47.

 

Рад Иницијативе за Пожегу

Испитаници су школски оцењивали рад Иницијативе за Пожегу од 1 до 5. Најчешћа оцена је 4 (43%), а потом највиша оцена 5 (36%). Оних испитаника који су дали средњу оцену 3 је 18%, свега 3% дало је оцену 2, а ниједан испитаник није дао најнижу оцену 1. Просечна оцена је 4,12, док је прошлогодишња просечна оцена износила 4,08.

Графикон 3 – Како бисте оценили рад Иницијативе за Пожегу? (%)

Поред опште оцене, испитани грађани су процењивали и појединачне аспекте рада Иницијативе за Пожегу. Скала је од 1, што значи да је одређени елемент велики недостатак Иницијативе, до 10, што значи да је одређени елемент велика предност Иницијативе. У овом случају коришћена је проширена скала од 1 до 10 ради бољег нијансирања и процењивања од стране испитаника. Просечне оцене се могу пронаћи у табели 2. Сваки елемент је у просеку оцењен више од оцене 5,00. Редом, од највише до најниже оцењеног елемента: (1) одвојеност од других опозиционих актера, (2) искуство, (3) јавни наступ и комуникација са грађанима, (4) рад на терену, (5) број активиста, (6) финансијски ресурси

 

Однос према сарадњи са другим опозиционим актерима

И овогодишњи истраживачки циклус показао је да највише испитаника сматра да Иницијатива за Пожегу треба да сарађује и са локалним покретима и са опозиционим странкама (40%), док је 34% испитаника става да Иницијатива треба превасходно да сарађује са другим локалним покретима. Да не треба да сарађује ни са ким, сматра 17% испитаника, а овогодишњи циклус оставио је простор да испитаници одговоре да не могу да процене, што је искористило 9% њих. Интересантно је да у овогодишњем истраживању ниједан испитаник није навео да би Иницијатива превасходно требало да сарађује са опозиционим странкама.

Графикон 4– Иницијатива за Пожегу би требала блиско да сарађује са… (%)

[1] Анкета није обухватала општу популацију, већ како је наглашено – пратиоце рада (али не нужно и симпатизере) Иницијативе за Пожегу. С обзиром на (не)репрезентативност и величину узорка, налази се не могу представити као поуздано истраживање јавног мњења за територију и популацију целе општине Пожега.

 

Комплетан извештај у пдф формату можете погледати овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.