fbpx

VOX POPULI – Анкета о актуелностима и раду Иницијативе за Пожегу – Октобар, 2020.

О анкети
Истраживање је вршено у периоду од 25. до 28. октобра путем онлајн упитника састављеног од 11 питања. Узорак обухвата 150 пратилаца рада Иницијативе за Пожегу[1], а позив је објављен на фејсбук страници Иницијативе и путем мејлинг листе. Анкета је била анонимна и обухватала је углавном становнике општине Пожега и симпатизере Иницијативе, али и друге заинтересоване грађане. Питања су била затвореног типа (на заокруживање), уз могућност дописивања одговора у већини случајева.

 

Информације о узорку:

Пол: 55% мушки и 45% женски.

Место становања: град 70%, приградско насеље 13% и село 17%.

Године: од 18 до 29 година 19%, од 30 до 39 година 26%, од 40 до 49 година 31%, од 50 до 59 19% и од 60 година и више – 4%.

Највећи изазов за Србију и Пожегу

Испитаници су најпре одговарали на питање шта је највећи проблем у Србији – нешто више од половине њих (53%) је навело корупцију, непотизам и страначко запошљавање. Други проблем по броју одговора је нестручност власти (19%), а трећи – економски стандард и незапосленост (12%). Нешто мање је одговора да су то школство (3%) и здравство (2%), а 4% испитаника је навело да је све проблем, иако то није била понуђена опција. Преосталих 7% испитаника навело је неке друге одговоре (систем, Вучић, нестручност и неморал власти и опозиције, медијска блокада…).

Графикон 1 – Шта је, по Вама, највећи проблем у Србији? (%)

Графикон 1 – Шта је, по Вама, највећи проблем у Србији? (%)Када је у питању највећи проблем за Пожегу, испитаници су давали сличне одговоре. Поново је највише испитаника одговорило да су то корупција, непотизам и страначко запошљавање (43%). Ипак, нешто више је оних који су у односу на републички ниво истакли нестручност власти – тај одговор навела је трећина испитаника. На трећем месту се и овде налазе економски стандард и незапосленост, што је одговор сваког десетог испитаника. Нешто је мање оних који су навели здравство (3%) и типичне локалне теме – паркинг, инфраструктуру и локални транспорт (по 1%). И овде је 4% испитаника који су дописали одговор да је све проблем, док је осталих одговора укупно 4% (урбанизам, систем, Вучић, неквалификованост запослених у општини…).

Графикон 2 – Шта је, по Вама, највећи проблем у Пожеги? (%)

Графикон 2 – Шта је, по Вама, највећи проблем у Пожеги? (%)

Анализа:
Може се рећи да се перцепција проблема у Пожеги на снажан начин пресликава и када је у питању перцепција проблема за целу Србију. Недавно искуство са хапшењем старог руководства општине и афере које су наставиле да потресају Пожегу са новим руководством је резултирало наглашавањем корупције, непотизма и страначког запошљавања као највећег проблема не само у општини, већ и у целој земљи. Док се нестручност власти појављује као други одговор на оба нивоа, она је за 14% виша за Пожегу него за републику, што је такође одраз неповерења у локално руководство. Интересантно је да су ове појаве засениле и проблеме који се обично јављају као значајне, као што је економија.

Рад Иницијативе за Пожегу

Испитаници су оцењивали рад Иницијативе за Пожегу школским оценама од 1 до 5. Одговори указују на јасан шаблон – највише је оцена 5 (43%), а проценат са сваком нижом оценом опада. Тако, трећина испитаника дала је оцену 4, 16% осредњу оцену 3, 6% оцену 2 и свега 2% оцену 1. Просечна оцена је 4.08.

Графикон 3 – Како бисте оценили рад Иницијативе за Пожегу? (%)

Графикон 3 – Како бисте оценили рад Иницијативе за Пожегу? (%)

Анализа:
Мада је највише оних који су свеукупни рад Иницијативе за Пожегу оценили са највишом оценом, треба приметити да је значајан број људи, а вероватно и симпатизера давао оцене 4 и 3. То указује не само на постојање простора за унапређење рада, већ и да су пријатељи и саборци Иницијативе реални и критички оријентисани према друштвеној стварности, али и према „својима“, што је охрабрујућа и дугорочно битна ставка за даљи развој и контролу рада Иницијативе.

Највећи број испитаника, око једне трећине, истакла је борбеност и оштро критиковање власти као највећу предност Иницијативе за Пожегу. Преостала четири одговора су наведена од приближно сличног процента испитаника – јавни наступ и комуникацију са јавношћу је као главну предност Иницијативе истакло 16% испитаника, некомпромитованост људи навело је 15% испитаника, исто толико истакло је независност од других политичких актера, док је 13% саопштило да су теме којима се Иницијатива бави њена најјача страна. Рад на терену је истакло свега 1% као главну предност, док је преосталих 5% испитаника навело неке друге одговоре.

Графикон 4 – Шта сматрате за највећу предност Иницијативе за Пожегу (%)

Графикон 4 – Шта сматрате за највећу предност Иницијативе за Пожегу (%)

Када је у питању највећа мана Иницијативе за Пожегу, највише испитаника (око трећине – 34%) истакла је недостатак активиста. Око петине (21%) истакла је недовољан рад на терену, док је по 11% испитаника навело неискуство, превелику одвојеност од других опозиционих актера и недостатак новца. Јавни наступ и комуникацију са јавношћу као највећу мањкавост Иницијативе види 3% испитаника. Остали одговори спадају у преосталих 9% (неадекватно бављење проблемима „малих људи“, сукоби, отежано доношење одлука…).

Графикон 5 – Шта сматрате за највећу ману Иницијативе за Пожегу? (%)

Графикон 5 – Шта сматрате за највећу ману Иницијативе за Пожегу? (%)

Анализа:
Пратиоцима рада Иницијативе се нарочито допада борбеност и оштра критика власти, што је похвално за саму Иницијативу у контексту перцепције велике раширености корупције и неспособности власти, али и у контексту опште ослабљености опозиције. Са друге стране, највећи недостатак Иницијативе, према испитаницима, јесте недостатак активиста (а не кредибилитет) што је добра вест и подстрек за даље ширење и омасовљавање организације. За саму Иницијативу ће корисна бити и конструктивна критика да је потребан већи рад на терену.

Испитаници су упитани која политичка опција им је најближа, изузимајући однос према Иницијативи за Пожегу. Највише је оних који су рекли – ниједна (40%). Нешто испод трећине (30%) навело је друге локалне покрете, као што су Не давимо Београд, Локални фронт и сличне. Сваки десети испитаник би се определио за Демократску странку. У нешто мањој мери би људи изузев Иницијативе преферирали Странку слободе и правде (5%), Стаматовића (4%), Двери, Доста је било и Покрет слободних грађана (по 2%), док су остали одговори у преосталих 5%.

Графикон 6 – Која политичка опција Вам је најближа, изузев Иницијативе за Пожегу? (%)

Графикон 6 – Која политичка опција Вам је најближа, изузев Иницијативе за Пожегу? (%)

Гледано по политичким (идеолошким) опредељењима, ове опције би се могле сврстати у неколико категорија. Пратиоци Иницијативе су најпре грађански (либерално или лево) оријентисани – локални покрети и грађанске странке попут ДС, ССП и ПСГ заједно чине 47% пратилаца, док је 8% оних који су оријентисани национално-конзервативно, гледајући њихове страначке преференције. За оне који не преферирају ниједну странку и преосталих 5% испитаника тешко је утврдити.

Графикон 7 – Која политичка опција Вам је најближа, изузев Иницијативе за Пожегу? Према политичким породицама странака. (%)

Графикон 7 – Која политичка опција Вам је најближа, изузев Иницијативе за Пожегу? Према политичким породицама странака. (%)

Анализа:
Ови налази се могу читати и на другачији начин: они који не би одабрали ниједну странку, заједно са онима који подржавају остале локалне покрете заједно чине 70% пратилаца Иницијативе. У питању су или људи који су разочарани у странке и нису сигурни да ли би могли поново да им верују или они који се већ због тога проналазе у новој и иновативној опцији локалних иницијатива које су настале и настају широм Србије. Другим речима, Иницијатива има значајан потенцијал да окупи не само грађане различитих убеђења, већ и апстиненте.

Локални избори

На локалне изборе 2016. године изашло је 75% пратилаца Иницијативе, док једна четвртина није гласала. За изборе из 2020. године се ситуација обрнула – око петине (21%) је изашла на изборе упркос бојкоту опозиције, док је 79% испитаника одговорило да није на изборе излазило.

Анализа:
Пратиоци рада Иницијативе су уопштено изнадпросечно ангажовани у погледу изборног учешћа, узимајући у обзир да је општаизлазност на изборима 2016. године износила 56%. Када су у питању избори из 2020. године, кампања бојкота је очигледно дала резултате међу самим пратиоцима Иницијативе, мада значајно слабије када је у питању општа популација општине. Ипак, упркос бојкоту готово целокупне опозиције у Пожеги, 21% пратилаца рада Иницијативе је изашло на изборе, што говори да је петина снажно уверена да гласање нема алтернативу.

Графикон 8 – Да ли сте гласали на локалним изборима 2016. и 2020. године? (%)

Графикон 8 – Да ли сте гласали на локалним изборима 2016. и 2020. године? (%)

Опозициона тактика

Када је у питању уједињење опозиције у једној или више колона, највише испитаника (43%) би такав процес подржало на бази нове и некомпромитоване приче. Да опозиција безусловно и без изузетка треба да се уједини, сматра 18% испитаника. Идеолошку сродност као критеријум за формирање опозиционих савеза навелоје 15% испитаника, доказану опозициону оријентацију 14%, док је сваки десети испитаник мишљења да свако из опозиције требало да наступа самостално.

Да Иницијатива за Пожегу треба блиско да сарађује превасходно са другим локалним покретима (Грађанским фронтом), сматра око четвртине испитаника (26%). Да би требала да буде блиска превасходно са опозиционим странкама, мишљења је 8% испитаника. Највише је оних који сматрају да Иницијатива треба да има блиску сарадњу и са локалним покретима и са опозиционим странкама – 46%. Петина испитаника је пак става да Иницијатива не би требала блиско да сарађује ни са ким.

Графикон 9 – Који је основни критеријум по којем би Ви подржали уједињавање опозиције у једној или више колона? (%)

Графикон 9 – Који је основни критеријум по којем би Ви подржали уједињавање опозиције у једној или више колона? (%)

Графикон 10 – Иницијатива за Пожегу би требала блиско да сарађује са… (%)

Графикон 10 – Иницијатива за Пожегу би требала блиско да сарађује са... (%)

Анализа:
Особе које прате рад Иницијативе у највећем броју желе уједињавање на бази нове и некомпромитоване приче, што је комплементарно са налазима да је 70% оних који би алтернативно подржали друге локалне покрете као нове актере или не би подржали никога, ако се изузме Иницијатива за Пожегу. Ипак, има и оних који сматрају да је уједињавање и сарадња потребна на другим (или било којим) основама. Док је укупно 54% оних којима је прихватљива сарадња Иницијативе са опозиционим странкама, 46% је оних који сматрају да блиско треба да сарађује или само са локалним покретима или чак – ни са ким, што је такође комплементарно са прилично распрострањеним неповерењем у странке.

 

Закључак

 

  • Испитаници сматрају да су корупција, непотизам и страначко запошљавање највећи проблеми и Србије и Пожеге.
  • Просечна оцена рада Иницијативе за Пожегу је 4.08.
  • Највећа предност Иницијативе је, према испитаницима, борбеност и оштро критиковање власти, а највећа слабост – недостатак активиста.
  • Пратиоци рада Иницијативе у највећем броју не би подржали ниједну политичку опцију као алтернативу; они који имају алтернативу, пре је налазе у грађански оријентисаним покретима и странкама, него у национално-конзервативним.
  • Испитаници су у изнадпросечном проценту гласали на локалним изборима 2016. године и у исподпресечном на локалним изборима из 2020. године.
  • Основа на којој би требала опозиција да сарађује и уједињује се је превасходно да то буде нова и некомпромитована прича.
  • Иницијатива за Пожегу би, према највећем броју испитаника, требала блиско да сарађује превасходно са локалним покретима, али и са странкама.

 

[1]Анкета није обухватала општу популацију, већ како је наглашено – пратиоце рада (али не нужно и симпатизере) Иницијативе за Пожегу. С обзиром на (не)репрезентативнoст и величину узорка, налази се не могу представити као поуздано истраживање јавног мњења за територију и популацију целе општине Пожега. Комплетну анализу у ПДФ формату преузмите овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.