fbpx

ЗОНА СУМРАКА – ПОЖЕГА 2020. ГОДИНЕ

Председник општине: Ђорђе Никитовић, дипломирани економиста (?!), 1995, СНС:

1) представља и заступа општину: послушан, скромног вокабулара, лако збуњив, тешко памти задати текст, не подноси добро алкохол;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина: како Крсто Јањушевић из Прибоја наложи;

3) наредбодавац је за извршење буџета: како Крсто Јањушевић из Прибоја наложи;

4) усмерава и усклађује рад општинске управе: како Крсто Јањушевић из Прибоја наложи;

5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине: како Крсто Јањушевић из Прибоја наложи;

6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине: како Крсто Јањушевић из Прибоја наложи.

Заменик председника општине: Иван Новаковић, мастер професор технике и информатике, 1977, Г17+, УРС, вишегодишњи одборник ОПОЗИЦИОНЕ ОГ „Милован Мићовић – за нашу Пожегу“, СНС.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност: други, одмах иза првог, самодопадљив, осмех му је део радне униформе, има лични циљ, стрпљив, лако мења стране, лако купује станове солидарности, слуша Крста Јањушевића из Прибоја и подржава Ђорђа Никитовића сасвим „искрено“.

Општинско веће:

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка
фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте ОУ који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне
покрајине;
7) поставља и разрешава Начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

Чланови Већа, који ће „одговорно, стручно и квалитетно да обављају горенаведене дужности“:

1. Иван Грковић, дипл.правник (СНС) – испред Инмолда;

2. Радоица Бурлић, дипл.инж.пољ.(СНС), запослен у Општинској управи;

3. Бранко Симовић, дипл.нешто (познатији као Симо бубњар, набавио је неку диплому) (СНС) – запослен у Општинској управи;

4. Рада Новаковић, економиста, запослена у ПИО фонду (тренутно ПУПС);

5. Видан Михајловић, нема података о образовању, предузетник (СНС);

6. Јелена Боловић, мастер туризмолог, раније директорка Туристичке организације Пожега (CПС-ЈС);

7. Мирослав Димитријевић, нема података о образовању, пољопривредник, председник МЗ Засеље (СПС-ЈС);

Председник Општине и Заменик председника Општине су чланови Већа по функцији.

На јучерашњој конститутивној седници 41 одборник је гласао за ове људе да нам управљају општином следеће четири године.
Нико им се не меша у посао, могу да изгласају и да Пожега има савршену путну инфраструктуру, и да су тротоари равни све у бехатон плочама, и да плаћају коме хоће и колико хоће за, по правилу, лоше изведене радове, и да је Пожега на мору…

Стево Јешић се мирно повукао, пошто су га изабрали, па сменили са места Председника мандатне комисије. Наставиће да прича са сликама Председника републике.

Од силовите <РадеМаркићевић> кампање, силног стручног кадра СПС-а, дипл. математичарке – кандидаткиње за Председницу општине, трговачких способности и чега све не – паде договор за ситне синекуре: два члана Већа и једно директорско место – Предшколске установе. Мало ли је.

Враг је однео шалу.

Шта ће ови људи починити или непочинити за свог мандата – ни следећа четири мандата неће поправити.
Нестручност, незнање, незаинтересованост, бахатост и лењост никада нису добро донели никоме.

2 коментара. Leave new

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.